Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till stöd. Det tycker Junis är viktigt.

Varje år kollar Junis på vilket stöd kommunerna i Sverige erbjuder barn i familjer med missbruk. Genom att uppmärksamma hur kommunerna erbjuder stöd vill man uppmuntra till förbättringar. Sedan Junis skrev sin första rapport 2004 har kommuner blivit bättre på att ta fram barnperspektivet och utbildat sin personal.

På vissa ställen är man duktiga på att ge stöd till barn och unga. I Junis rapport kan man läsa mer om dem. Junis hoppas på att goda exempel ska sprida sig och att fler kommuner vill göra ett bättre arbete för barn och unga.

Snart kommer 2019 års kommunrapport!

I den senaste rapporten gav Stockholm inga svar på Junis frågor om vilket stöd som fanns. Senaste gången Stockholm Stad gav svar var 2014. Då rapporterade man att stödverksamhet finns och att 430 barn deltog under året. Då handlade det främst om stödsamtal.

Du kan läsa mer om Junis arbete med kommunrapporten på Junis-förbundets hemsida. Den hittar du här

Kontaktuppgifter

Stockholms distrikt:
Klara södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm
0733-83 83 26
Webbansvarig: Erika Markgren

Besöksadress Junis kansli:
Gammelgårdsvägen 42
112 64 Stockholm
Telefon: 08 – 672 60 70
E-postadress: info@junis.org

Följ oss på sociala medier