Nedan ser du de som sitter i Junis Stockholms Distriktsstyrelse. De är med och beslutar vilka kurser och läger vi ska ha, tar hand om ekonomin och pratar om sådant som är viktigt för distriktet. 

Du kan kontakta de i styrelsen direkt eller nå dem via stockholm@junis.org

Ordförande:
Jan Stenefors

Jan.stenefors@iogt.se eller 0733 83 83 26

Vice ordförande:
Ylva Sandin

ylva.sandin@iogt.se

Sekreterare:
Tova Hägerstrand

tova.hagerstrand@junis.org

Kassör:
Thomas Ahlström

Thomas@unf.se

Ledamot:
Chistrian Andersson

Suppleant:
Tobias Kvarnryd

Suppleant:
Andrejz Klimos

Kontaktuppgifter

Stockholms distrikt:
Klara södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm
0733-83 83 26
Webbansvarig: Erika Markgren

Besöksadress Junis kansli:
Gammelgårdsvägen 42
112 64 Stockholm
Telefon: 08 – 672 60 70
E-postadress: info@junis.org

Följ oss på sociala medier