Junis Stockholm får bidrag från olika fonder, stiftelser och organisationer för att kunna fortsätta sin verksamhet. Bidrag låter oss hålla i läger, utbilda ledare och ge alla barn möjligheten att vara med. Tack till alla som ger oss bidrag! Ni gör vår verksamhet möjlig.

 

Bidrag under 2018

  • Bångs Minne 
  • Fjällkolonin
  • Sigurd och Elsa Goljes Minne
  • Åhlén stiftelsen
  • Prins Carl Gustafs Stiftelse
  • Junis förbundet
  • Södra kretsen IOGT-NTO i Stockholm
  • Länsnykterhetsförbundet
  • Nykterhetrörelsens bildningsförbund
  • Stockholms Byggnadsförening, IOGT-NTO 

Kontaktuppgifter

Stockholms distrikt:
Klara södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm
0733-83 83 26
Webbansvarig: Erika Markgren

Besöksadress Junis kansli:
Gammelgårdsvägen 42
112 64 Stockholm
Telefon: 08 – 672 60 70
E-postadress: info@junis.org

Följ oss på sociala medier