Välkommen på distriktsårsmöte och pizzabak!


Den 31 mars bjuder Junis Stockholm in alla Junis-föreningars ombud och medlemmar till årsmöte!

När? Den 31 mars kl 9.30-16
Vart? Klara Södra Kyrkogata 20, vid Stockholm Central
För vem? Alla medlemmar, ledare och föräldrar/vårdnadshavare i hela Stockholm
Mat? Vi bakar pizza tillsammans och fikar

ANMÄL DIG HÄRVad är ett distriktsårsmöte?
Varje år har Junis Stockholms Distrikt ett distriktsårsmöte. På årsmötet fattas beslut om vad som ska hända här näst i Junis. Vi börjar med att avsluta 2018 och prata om vad som hände under året. Sedan pratar vi om 2019. Då handlar det om vilka som ska sitta i styrelsen, vad vi ska göra under 2019 och hur vi ska fördela pengar för att kunna göra det. Genom att vara med på distriktsårsmötet är du med och bestämmer!


Hur anmäler jag mig?

Länken här på hemsidan. Då kan du fylla i ditt namn, dina kontaktuppgifter och ev. information om allergi. Kommer ni hela familjen så gör ni en anmälan per person. Ska barnet gå på tyck till-läger anmäls det istället på stockholm.junis.org/lager.


Vad är ett ombud?

Ett ombud är någon som är vald av Junis-förening att representera dem. Ombuden väljs på föreningens årsmöte som brukar vara i februari. Vet du inte när din förening har årsmöte kan du kontakta den som är ansvarig, det hittar du på hemsidan stockholm.junis.org. Varje Junis förening får ha två ombud. Har föreningen mer än 25 medlemmar så har de rätt till ytterligare ett ombud för varje påbörjat 25-tal. Ombud får rösta om det är en fråga som kommer upp.


Får jag gå på mötet även fast jag inte är ombud?
Absolut! Du får gärna komma med på årsmötet och berätta vad du tycker och höra vad som beslutas. Behöver det röstas om något är det ombudens röster som räknas – det kan vara exempelvis beslut om budget och ansvarsfrihet för tidigare styrelsen. I frågor som rör den kommande verksamheten vill vi höra vad medlemmar vill och låter alla rösta!


Kostar det något?
Det är gratis att vara gå på årsmötet! Vi bjuder även på lunch och fika! Du måste dock ha anmält dig för att kunna vara med!


Finns det ett schema?
9.30 Välkomnande
9.45  Årsmötet startas
11.00 Pizzabak och lunch
12.30 Årsmötet återupptas
14.00 Fikapaus
14.30 Årsmötet återupptas
16.00 Årsmötet avslutas

Jag har små barn/syskon, kan du också komma med?
Vi kommer att ha pyssel samtidigt som årsmötet så yngre barn som tröttnar på årsmötet kan sitta och pyssla med junis-ledare. För lite äldre barn hoppas vi att årsmötet är tillräckligt spännande att får vara med och tycka till på, men det går fortfarande att ta en pyssel-paus.


Vad är tyck till-lägret?
Samma helg som årsmötet har vi ett läger: tyck till-lägret. Lägret börjar på lördagen och vi kommer prata om att tycka till, att få påverka och bli lyssnad på. Vi kommer prata om hur barn kan förändra saker i Junis och vad vi vill tycka till om på årsmöte. På söndagen kommer lägret till årsmötet och är med och tycker till – förra året föreslog lägret att vi skulle h ett harry-potter läger senare på året och fick förslaget godkänt och senare genomfört! Tyck till-lägret avslutas samtidigt som årsmötet på Klara Södra.

Vad kommer vi ta upp på distriktsårsmötet?
Preliminär dagordning:

a)      fastställande av föredragningslista
b)      fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud och övriga röstberättigade deltagare
c)      ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 
d)      ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt
e)      val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två rösträknare och minst två protokolljusterare
f)       föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
g)      föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
h)      föredragning av revisionsberättelse
i)       fastställande av resultaträkning och balansräkning
j)       beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen
k)      beslut om motioner och förslag
l)       beslut om ersättningar
m)   beslut om arbetsplan för det pågående kalenderåret och det kommande kalenderårets första sex månader
n)      beslut om budget för det pågående kalenderåret
o)      beslut om antal ledamöter, och ersättare i distriktsstyrelsen samt om deras mandattid
p)      val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och utbildningsledare samt eventuella ytterligare ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen
q)      val av två ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet
r)       val av två revisorer och två ersättare
s)      val av valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande, och eventuella ersättare
t)       årets ledare
beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte


Jag har fler frågor, vem kontaktar jag?

Du når vår distriktskonsulent på 0733 83 38 26 samt stockholm@junis.org.
Vi håller just nu på att byta konsulent och därför kan svar ibland dröja. Får du inget svar hittar du kontaktuppgifter till styrelsen på stockholm.junis.org/styrelse men de svarar även på ovan mail och tel.


Kontaktuppgifter

Stockholms distrikt:
Klara södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm
0733-83 83 26
Webbansvarig: Erika Markgren

Besöksadress Junis kansli:
Gammelgårdsvägen 42
112 64 Stockholm
Telefon: 08 – 672 60 70
E-postadress: info@junis.org

Följ oss på sociala medier